نیروی جنسی در درازای زاده شدن های بسیار - پیوسته رو به پایین و به سوی مرکز جنسی بدن جریان داشته است . بنابراین همین که این نیرو پدید آمد - نخست می کوشد رو به پایین رود . از همین روست که شما گاه هنگام مراقبه کردن در خود بیش از زمان های دیگر احساس کشش جنسی می کنید . حس می کنید جنسی تر شده اید زیرا بیش از گذشته در خود نیرو پدید آورده اید . هنگامی که چیزی را ذخیره کرده اید - گذزگاه دیرینه و به خوی درآمده ی بدن شما آماده است تا آن را رها سازد . ساختار به جنبش درآمدن انرژی آماده است تا آن را رها سازد . گذرگاه دیرینه آماده است . ذهن شما تنها یک گذرگاه را می شناسد - گذرگاه پایینی . گذرگاه جنسی را . بنابراین هنگامی که مراقبه می کنید نخستین جنبش نیروی زندگی شما رو به پایین خواهد بود . تنها از آن آگاه باشید . با آن کشمکش نکنید . تنها از آن آگاه باشید . از گذرگاه به خوی درآمده آگاه باشید . به انگاره های جنسی آگاهی داشته باشید . بگذارید بیایند . بدانها هوشیار باشید اما درباره شان کاری انجام ندهید ! تنها بدانها آگاه باشید . گذرگاه جنسی بدون همکاری شما نمی تواند به کار افتد . اما اگر شما حتا یک دم کوتاه با آن همکاری کنید - می تواند به کار درآید . بنابراین با آن همکاری نکرده و تنها بدان آگاه باشید

سازو کار جنسی پدیده ای چنان کوتاه است که تنها یک دم کار می کند . اگر درست در همین دم با آن همکاری نکنید - به خودی خود باز می ایستد

در زمان های ژرف نگری بارها و بارها در شما انرژی پدید می آید . این نیرو همچنان رو به پایین می رود . اما اینک شما از آن آگاه هستید . گذرگاه دیرینه بریده شده است - بند نیامده است . نیرو آن جاست و نیاز به آزاد شدن دارد . اما در پایینی بسته است . بند نیامده - بسته است . شما با آن همکاری نکرده اید . همین و بس . به گونه ی مثبت جلوی آن را نگرفته اید . تنها به گونه ی منفی با آن همکاری نکرده ای

شما تنها به آن چه که بر ذهن تان و بر تن تان در حال روی دادن است هوشیاری دارید . شما تنها هوشیارید بنابراین نیرو ذخیره می شود . آن گاه اندازه ی نیرو بیشتر و بیشتر می شود و فشاری رو به بالا بایسته می گردد اینک انرژی رو به بالا خواهد رفت و درست از فشار آن گذرگاه تازه ای گشوده خواهد شد

همین که نیرو بالا رفت از دیدگاه جنسی به دیده ی دیگران خواستنی تر خواهید نمود . چرا که نیروی زندگانی در حال بالا رفتن نیروی مغناطیسی شدیدی به بار می آورد . شما به دیده ی دیگران کشش جنسی بیشتری خواهید داشت . بنابراین می بایست از آن آگاه باشید . اینک بی آن که خود آگاه باشید دیگران را به خود خواهید کشید . و این کشش تنها جسمانی نبوده بلکه اتری نیز خواهد بود . حتا یک بدن زننده و نازیبا نیز به کمک یوگا پرکشش خواهد شد . این کشش اتری بوده و چنان گیرا و مغناطیسی است که می بایست پیوسته از آن آگاه باشید پیوسته آگاه . شما جذاب خواهید بود .. و جنس مخالف به گونه ای پایداری ناپذیری سوی تان کشیده خواهد شد بدن اتری شما ارتعاشات ظریفی را پدید خواهد آورد . می بایست از آنها آگاه باشید . ارتعاشی که جنس مخالف احساس خواهد کرد گونه های بسیاری خواهد داشت و چهره های بسیار گوناگونی به خود خو

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390    | توسط: ابوالفضل    |    نظرات()